En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web. Més informació utilització de cookies

Activitats esportives

L’esport extraescolar ha de ser lúdic, recreatiu i educatiu i ha de permetre desenvolupar als nens i nenes individualment i col·lectiva.


La pràctica de l’esport no és únicament l’aprenentatge de tècniques o tàctiques, ni tampoc els beneficis físics o psíquics d’una bona preparació esportiva. El que és realment educatiu són les condicions en les que es desenvolupen aquestes pràctiques, que sempre haurien d’afavorir l’autoestima, conèixer-se, tenir seguretat i confiança en un mateix, ser responsable, saber elegir...

L’esport extraescolar ha de ser lúdic, recreatiu i educatiu i ha de permetre desenvolupar als nens i nenes individualment i col·lectiva.

Els objectius principals són:

 • Fomentar l'esport com a font de salut i de benestar.
 • Promoure l’aprenentatge en el respecte i en la convivència.
 • Compliment de les normes de superació personal i col·lectiva.
 • Gaudir en el moviment del cos.
 • Evitar el model competitiu extrem que col·loca el guanyar com a fi que s’anteposa a qualsevol altra finalitat.
 • Entrenar, jugar i competir per passar-s’ho bé i per formar-se com a persona.
 • Transmetre que guanyar no és el més important.
 • Ser responsable, respectar i comprometre’s amb els companys i les companyes i amb l’entrenador/a..
 • Sentir-se part d’un equip.
 • Acceptar la importància de respectar el reglament i sobretot la feina d’aquells que asseguren el seu compliment.

Les activitats principals que es duen a terme al llarg del curs són:

 • Multiesports (p4, p5 d'Educació infantil, i 1r d’Educació primària).
 • Futbol + bàsquet (2n d'educació primària).
 • Futbol (3r a 6è d’Educació primària i Educació secundària).
 • Bàsquet (3r a 6è d’Educació primària i Educació secundària).
 • Voleibol (2n a 6è d’Educació primària i Educació secundària).
 • La persona responsable és:

  Oriol Castillón Melero.


  Per a més informació poden contactar:

  activitats@lestonnaclleida.cat