En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web. Més informació utilització de cookies

Escola digital amb Pla de noves tecnologies

Un dels objectius del nostre Projecte és adaptar les metodologies d’ensenyament als nous reptes tecnològics, introduint les TIC a l’aula i fomentant un canvi en la manera d’ensenyar i aprendre, basat en la construcció de l’aprenentatge per part de l’alumne.

 

El nostre centre va decidir incorporar les eines TIC a tota l’escola. D’aquesta manera alumnes i mestres podien extraure el màxim profit de totes les avantatges que aquests recursos TIC ofereixen.

 

La instal·lació d’una PDI, o senzillament una pissarra on projectava un canó projector i altaveus.  Tot plegat permet treballar tant amb tot el grup classe, com per petits grups o individualment amb la incorporació al projecte de l’1X1 o el 2.0 posterior.

 

 

Els objectius principals són:

 

 • Usar l’ordinador com a eina pedagògica
 • Aprendre a utilitzar les eines informàtiques mitjançant activitats curriculars.
 • Emprar les TIC per facilitar la comunicació família – escola
 • Preservar la comunicació presencial
 • Conèixer el nou paradigma educatiu que incorpora les implicacions de les TIC en el procés ensenyament-aprenentatge i en la gestió del centre
 • Millorar la relació que tenen els professors de l’escola vers les TIC
 • Oferir suport i acompanyament didàctic i pedagògic al professorat que participa en el projecte.
 • Garantir que tots els alumnes en acabar l'ensenyança obligatòria dominin la competència digital"> 
 • Digitalitzar les aules de l’escola
 • Realitzar l'inventari dels recursos tecnològics (maquinari, programari) disponibles en el centre.

 

 

Les activitats principals que es duen a terme al llarg del curs:

 

 • Implementació de les pdi i els canons a les aules
 • Presentacions de materials curriculars
 • Comunicar incidències, notes... a les famílies
 • Preparació de jocs educatius
 • Realització de webquests o caceres del tresor
 • Participar en projectes col·laboratius
 • Preparació de seqüències didàctiques
 • Simulació de processos físics, químics...
 • Treballar amb llibres digitals
 • Personalitzar continguts per als alumnes amb diversitat.

 

 

El fet de considerar-nos escola digitalitzada, amb un Pla propi de noves tecnologies ens situa en una perspectiva capdavantera respecte a l'ús i la incorporació de les noves tecnologies al dia a dia del funcionament de l'escola, tant en la part docent o acadèmica, com en la administrativa o de gestió.

Com en els darrers anys, l’escola continua renovant el parc tecnològic amb la compra constant i progressiva de material informàtic o tecnològic.

 

 

En aquest aspecte, la nostra escola:

 

 • Disposa d'un tècnic informàtic i de gestió propi.
 • Disposa de xarxa wi-fi a la totalitat del centre.
 • Disposa de lloc web propi, nou.
 • Disposa de plataforma digital educativa Alèxia web per a famílies, alumnat i professorat.
 • Disposa de dues aules d'informàtica totalment equipades.
 • Disposa d'un Pla propi de Programa 1x1 a tota l'Educació Secundària.
 • Disposa de projectors i pantalles a totes les aules, totalment equipades i preparades, d'Educació Secundària i Batxillerat.
 • Disposa d'ordinadors portàtils i netbooks per al professorat.
 • Disposa de diverses aules audiovisuals.
 • Disposa de mestres i professors per a impartir l'assignatura de TIC.
 • Disposa de les llicències oficials i pertinents de programari i software.
 • Disposa de contracte PUE per a impartir formació, certificacions i projectes educatius de forma regulada.
 • Disposa d'un ordindor a cada aula d'Educació Infantil.
 • Disposa d'un inventari molt complet de parc informàtic i tecnològic repartir per tota l'escola.
 • Disposa de Pla de comunicació per tal d'informar i comunicar-se amb les famílies i alumnat.
 • Incorpora l'entrada de la línia de fibra òptica per tal de subministrar el senyal d'internet el centre.
 • Converteix les noves tecnologies en una eina aplicada a moltes assignatures.
 • Creu en l'aplicació i beneficis de les TIC en l'educació.
 • Aposta per ser pionera i mostrar-se receptiva amb totes les propostes didàctiques, de forma gradual i adaptada a cada edat.

 

 

La persona responsable és:

 

 • Ramon Grañó.