En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web. Més informació utilització de cookies

Escola formadora d'estudiants en pràctiques

Des de fa anys, la nostra escola és centre formador d’estudiants en pràctiques. 

Aquest és un compromís i una tradició àmpliament arrelada al centre.

 

 

A través de convenis i contractes amb diferents universitats i altres centres educatius, la nostra escola acull, acompanya i avalua diferent i variat tipus d’alumnat practicant, com poden ser alumnat de diferents especialitats de Mestre, de Màster (Post-Grau) de Retitulació, de Psicopedagogia o de Graus, entre els més habituals.


 

 

Els objectius principals són:

 

 • Establir bones relacions interpersonals
 • Acollida, acompanyament, seguiment dels alumnes
 • Treball en equip
 • Participació de totes les  activitats del centre
 • Possibilitar el diàleg entre les experiències i els aprenentatges realitzats.
 • Orientar l’estudiant per a l’autonomia i responsabilitat
 • Ajudar l’estudiant en la producció de coneixement i en l’adquisició de competències.
 • Definir el projecte personal i professional de l’estudiant.
 • Orientar per a la inserció professional dels estudiants.

 

 

Les activitats principals que es duen a terme al llarg del curs són:

 

 • Reunions periòdiques amb la Universitat de Lleida.
 • Contactes amb els responsables dels alumnes.
 • Acollida, acompanyament i seguiment.
 • Treball  en equip.
 • Participació de totes les activitats del centre.
 • Seguiment, acompanyament i avaluació de l’alumnat practicant.

 

 

La persona responsable del projecte és:

 

 • Judit Escolar.