En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web. Més informació utilització de cookies

Etapes educatives

'Omplir de significat els nostres noms.'

'Mantingues la flama encesa.'

'Dóna la mà.'

'Caps ben fets més que caps ben plens'.

-Frases de Sta. Joana de Lestonnac

Aquests lemes, que són frases de Sta Joana de Lestonnac, inspiren part de la nostra proposta educativa encara avui en dia.

EDUQUEM PER SER
 • Persones sensibles i creatives.
 • Persones critiques i autònomes.
 • Persones amb el desig de créixer en el respecte a tots i a tot el que els envolta.
 • Persones amb capacitat d’adaptació als nous reptes socials.
 • Persones que valoren l’esforç i el treball ben fet.
 • Persones que viuen el dia a dia amb l’alegria que suposa el conviure i compartir.

EDUQUEM PER CONÉIXER
 • Des de l’aprenentatge significatiu, motivant el desig per aprendre.
 • Ajudant l’alumne a fer un treball reflexiu, comparant, classificant i obtenint conclusions.
 • Respectant les capacitats i els interessos dels nostres alumnes.
 • Optant per una metodologia oberta i flexible.
 • Incorporant innovacions didàctiques per una millora constant en la qualitat educativa.
 • Aconseguint una sòlida preparació intel•lectual i així accedir als estudis superiors o al món del treball.

EDUQUEM PER FER
 • De l’escola un espai on els nostres alumnes es sentin acompanyats en el seu procés de creixement individual i en grup.
 • Dels nostres alumnes ciutadans d’un nou món inspirat en els valors fonamentals de la cultura de la pau.
 • De les eines de formació utilitzades a l’escola un equipatge imprescindible per actuar en la societat com a adults responsables.

EDUQUEM PER CONVIURE
 • Creant un clima de respecte i tolerància.
 • Entenent la diversitat com a font de riquesa.
 • Fent del diàleg una eina imprescindible.
 • Sensibilitzant els nostres alumnes envers les necessitats de l’entorn.
 • Preparant persones compromeses i disposades a donar la mà a qui ho necessiti.
 • Organitzant activitats que potenciïn la relació família-escola

Més informació