En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web. Més informació utilització de cookies

El nostre projecte

'Omplir de significat els nostres noms.'

'Mantingues la flama encesa.'

'Dóna la mà.'

'Caps ben fets més que caps ben plens'.

-Frases de Sta. Joana de Lestonnac

El nostre projecte educatiu, com a punts importants i destacables, entre altres, proposa:

  • Educar d´acord amb una concepció cristiana de l´home, la vida i el món a partir d´una anàlisi del propi context per donar les mateixes oportunitats a tothom i que els alumnes desenvolupin totes les seves capacitats.
  • Presentar Sta. Joana de Lestonnac com a model d´educadors i d´educans.
  • Prioritzar “una formació de caps ben fets, més que ben plens” on l´alumne és el subjecte de la seva pròpia educació en el camí d´educar persones.
  • Que cada alumne aprengui a construir una visió global dels fets i apropiant-se´ls amb sentit crític.
  • Optar per una metodologia oberta i flexible, que incorpora les innovacions didàctiques i pedagògiques per a una millora en la qualitat educativa.
  • Afavorir el diàleg entre cultures i acollir la diversitat com un mitjà d´enriquiment per a les persones.
  • Potenciar l´autoestima i el creixement de l´alumne i del grup.
  • Promoure una formació social que ensenyi a l´alumne aprendre a conviure amb les diverses situacions socials, amb multiplicitat d´ambients, així com amb la diversitat del grup. En aquest sentit, intentem educar en els valors del compromís personal que els esperoni a la transformació de la societat per fer-la més humana i més justa.
  • Enfocar la nostra acció educativa més enllà de l´aula i de l´horari lectiu, mitjançant les activitats extraescolars lúdiques, esportives i culturals.