En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Escola cristiana

La nostra escola va ser fundada a Lleida, ja fa més de 270 anys, per les religioses de l'ordre Companyia de Maria.


Inspirades en l'ideari i l'exemple de Santa Joana de Lestonnac, que va començar la seva acció educativa i pastoral a Burdeus, les escoles Lestonnac són avui en dia arreu del món.


En el nostre cas particular, l'escola està gestionada com a cooperativa des de l'any 1978. No va ser fins molt més endavant, però, que les religioses van deixar la tasca educativa i pastoral a la nostra escola i a la nostra ciutat.

No obstant això, el compromís de mantenir l'ideari, la manera de fer, el referent de Santa Joana i molts altres aspectes educatius i d'acció pastoral, mantenen la nostra escola en constant actualització, però ferma i convençuda en els valors i idees incials.

La nostra vinculació a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya ens aporta també la seguretat i la garantia de dur a terme una actuació a través Pla de Pastoral amb visió educativa cristiana.

De l’ideari de la nostra escola se’n desprèn la preocupació per vertebrar una educació cristiana i humanista. Des dels inicis de la Cooperativa la vinculació de la nostra acció pastoral ha estat doble : d’una banda ser fidels al missatge de Joana de Lestonnac i per tant fem xarxa amb la Companyia de Maria i d’altra banda amb l’Església a través del nostre bisbat de Lleida i l’ Escola Cristiana.

Una constant ens ha acompanyat des dels nostres inicis és estar molt atents a les preocupacions de cada moment històric que ens ha tocat viure i intentar trobar respostes des del camp de la fe.

L’objectiu principal és l’acompanyament dels nostres alumnes en les diferents etapes de la seva vida i l’obertura d’espais de reflexió i diàleg tot oferint possibilitats de la vivència de la seva fe i la trobada amb la transcendència així com una educació en els valors d’arrel cristiana. Per tant, vetllem per donar un sentit transcendent a totes les activitats que és realitzin a l’escola al llarg del curs siguin acadèmiques o extraescolars.

Això ho fem a tres nivells:

  • Alumnes: Pregàries i reflexions diàries, classe de religió, celebracions eucarístiques en els principals temps litúrgics i les pròpies de Lestonnac (Presentació de la Verge, Santa Joana), catequesi de la Primera Comunió i de la Confirmació, espais de pregària i activitats formatives, campanyes solidàries (FISC, Càritas, Mans Unides) i en les activitats de la pastoral juvenil del Bisbat de Lleida.
  • Professors: Formació contínua, participació en les celebracions, activitats, campanyes i enllaços amb la Companyia de Maria (FISC, Xarxa Laïcal) i el Bisbat i la parròquia.
  • Pares: Possibilitat de participació en les celebracions, activitats obertes a tota la comunitat i a la Xarxa Laïcal Lestonnac.

Els nostres reptes actuals són facilitar un espai de diàleg entre la fe, la cultura i la ciència i la formació integral de la persona en els valors de l’evangeli en uns temps d’increença generalitzada.

Tot això, amb un llenguatge proper i actual, respectant la diversitat, sense renunciar a les nostres arrels i buscant la complicitat de tota la comunitat educativa.

Més enllà que el compromís i la responsabilitat pastoral recau en tots i cada un dels membres de la comunitat educativa del centre, un grup de persones són les responsables de liderar i encaminar les propostes i el veritable esperit pastoral i cristià de Santa Joana de Lestonnac. Juntament amb la direcció del centre, vetllen per impulsar i desplegar el projecte i ideari cristià que empapa, aplega i dóna sentit a totes aquelles accions educatives que plantegem a la nostra escola.