En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Acte de cloenda de l’Agenda 21 Escolar de secundària.Eldimarts21demaig,unarepresentaciódelsdelegatsd’escolaverdadesecundàriavan participaral’ActedeCloendadel’Agenda21EscolardeLleidaquevatenirllocalParcdela Mitjana.

L’activitatvacomençarambunafiradeprojectes,unespaid’intercanvid’experiènciesambla participaciód’alumnesiprofessors.ElsalumnesdeLestonnacvanpresentarelProjecteque hemtreballatdurantaquestcurs“Lestoplastic”,unainiciativaquetécomaobjectiureduirla utilitzaciódelsplàsticsd’unsolús.

Posteriormentensvanconvidaraesmorzariesvaalliberarunacigonyaques’haviarecuperat alCentredeFaunadeVallcalent.

Per finalitzar, els alumnes es van dividir en dos grups i van realitzar uns tallers de caire naturalista com l’estudi d’egagròpiles i anellament d’ocells.