En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web. Més informació utilització de cookies

Escola d'intercanvis

De forma ja tradicional, la nostra escola ha apostat pels intercanvis d'idiomes com a eina transmissora de coneixements i saber.

 

Encara que no sempre de forma continuada o regular, i en funció de les demandes, els interessos o les promocions, l'escola dóna aquesta oportunitat al nostre alumnat, ja que creiem que és una manera de millorar el llenguatge, així com el creixement personal i l'intercanvi de relacions humanes entre alumnes de diferents llocs, entorns o països.

 

A través dels idiomes establim un intercanvi cultural.

 

Les nostres apostes es basen en els idiomes estrangers de l'escola.

 

 • La llengua anglesa gaudeix, a través de la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya i de l'empresa Home to home, d'un programa d'intercanvis o estades en països de llengua anglesa.

 

 • La llengua francesa gaudeix, a través d'un programa propi, d'un intercanvi amb l'escola francesa Lestonnac de Burdeus.

 

El projecte d'intercanvi prové d'un contacte realitzat amb la responsable d'intercanvis de Notre-Dame de Bordeaux, bressol de Joana de Lestonnac

Aquest projecte el realitzaran els alumnes de 3r d’'ESO que cursen francès com a segona llengua estrangera.

La nostra escola promou reiteradament aquesta activitat amb la confiança dipositada en un centre educatiu Lestonnac, que ja ens ha demostrat la seva professionalitat i ens ha otorgat, amb anteriors ocasions, la seva excel.lent acollida.

 

Els objectius principals són:

 • Potenciar l'ús de la llengües estrangeres ensenyades al centre a partir de situacions reals de comunicació .
 • Facilitar la participació activa de l'alumnat en el seu aprenentatge.
 • Afavorir el coneixement mutu i el diàleg interculutral.
 • Educar en la consciència i el respecte de la diverstat lingüística i cultural.
 • Intercanviar experiències entre alumnat de la mateixa edat.

 

Les activitats principals que es duen a terme són:

 • Assistència i participación dels nostres alumnes a diferents clases de l’Escola de Bordeauxe Notre-Dame.
 • Visites guiades per tal de coneixer la ciutat.
 • Activitats conjuntes fora de l’escola amb els alumnes francesos.
 • Sortides i visites a càrrec de la familia “acollidora”.