En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Projecte FISC

La Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria, FISC, és una organització no governamental per el desenvolupament.

Després d’uns anys de treballar al Tercer Món amb diferents projectes, l’any 1994 es va constituir la Fundació. Té personalitat jurídica i plena capacitat d’acció.
La FISC és una ONGD reconeguda per:

 • El seu treball rigorós, amb criteris de justícia i amb eficàcia en les seves activitats.
 • La seva incidència social i política en els col·lectius del Sud i del Nord.
 • La seva cooperació amb altres organitzacions: ONGDs, Coordinadores, Empreses i altres organismes amb els quals complementa la seva missió.
 • La seva activa col·laboració amb persones voluntàries compromeses en els seus projectes en comú.
 • La valoració que fa de la creativitat i la "consciència crítica" i la responsabilitat en la construcció d’un "Altre món".

 

Els dos objectius principals són:

 • Sensibilització i Educació pel Desenvolupament dels ciutadans respecte als problemes de la pobresa, per impulsar la solidaritat amb els països i els col·lectius marginals que pateixen una extrema pobresa, marginalitat, oblit y manca de veu. Constant denúncia de les situacions generadores d’injustícia en el món.
 • Cooperació pel Desenvolupament a través del finançament d’activitats i projectes que permetin, mitjançant processos de col·laboració amb les parts implicades, la millora de les condicions de vida dels països empobrits, de las minories excloses. Amb un constant compromís per assolir l’equitat distributiva.

 

Per altra banda, els objectius pedagògics principals són:

 • Potenciar l’educació per a la ciutadania a través de:
 • consciència d’un món desigual i injust.
 • consciència dels drets de tot ésser humà.
 • compromís en projectes de millora.
 • Sensibilitzar pares, alumnes i professors en les necessitats del nostre voltant proper i mostrar solidaritat envers els països i sectors socials empobrits.
 • Col·laborar econòmicament i amb el material que calgui en els projectes proposats.
 • Valorar la diversitat com a mitjà d’enriquiment personal.

 

 

Les activitats principals que es duen a terme són:

 • Jornades d’informació sobre el FISC i els projectes que duen a terme.
 • Campanya informativa sobre el projecte proposat de forma anual.
 • Campanyes per ajuda alimentària, sanitària i escolar.
 • Iniciatives solidàries per Nadal o altres dates...
 • Venda de felicitacions de Nadal, calendaris i loteria.
 • Campanyes d’ajuda: l’esmorzar solidari, Mercat d’artesanies, Setmana del llibre solidari, venda de samarretes...
 • Adhesió com a socis del FISC.

La recaptació total de les campanyes realitzades s'assigna a la realització del projecte solidari proposat, habitualment de forma anual.

El nostre alumnat coneix i és conscient de les necessitats i desigualtats socials i econòmiques, i participa de forma implicada i altruista en les activitats i propostes solidàries de l’escola a favor d’aquesta fundació.

 

 

 

Aspectes importants:

 

En la vida de FISC Catalunya, volem ressaltar l’especial significació de les escoles amb la implicació dels Equips Directius, Claustres de Professors, AMPA i, de manera especial, de les/els enllaços que, de forma voluntària i tan generosa, donen el seu temps i, any rere any, fan créixer la FISC amb la seva creativitat.

És al llarg de tot el curs que porten la responsabilitat de les activitats que es duran a terme aquell any per tal de recaptar fons pel projecte que s'hagi triat. Però no és només aquesta la tasca que fan.

 

Tenen especial relleu:

 • Sensibilitzar -ajudar a desvetllar en els alumnes i pares- vers les situacions de pobresa, de marginació i "de crisi constant" que hi ha prop i lluny de nosaltres. Xerrades de formació i informació sobre temes punyents i ben actuals.
 • Ajudar a descobrir que amb el Comerç Just estem fent possible que puguin viure amb més dignitat moltes famílies perquè l’únic ingrés que tenen és l’artesania o els productes que elaboren al seu país.
 • Donar la possibilitat de viure el valor de la solidaritat i de compartir com una exigència de justícia i no quedar-nos amb lamentacions sinó fent-lo efectiu.
 • Prendre consciència que la pau i la justícia no es poden separar i, per tant, s’han de viure allà on som, començant pels qui tenim més a prop.

 

A més de les activitats que cada escola fa, totes participen en la venda de loteria de Nadal, calendaris, artesania de diferents països, productes de Comerç Just, petits articles de la FISC.


 

Enllaços d'interès: 

Les persones responsables són:

 • Maria José Palau.
 • Javi Villodres.