En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Convivència, mediació i cultura de la pau

La convivència al nostre centre i el seu entorn es regeix pel Pla de Convivència de Centre de l'escola, actualement en procés de revisió i reelaboració.


La mediació i la cultura de la pau és un segell identitari i una manera de fer intrínseca del nostre centre.

 

Creiem en les bones accions, la no violència, i la resolució pacífica dels conflictes.

 

És per això que tot el professorat de l'escola ha rebut formació, durant dos cursos, sobre mediació i cultura de la pau en la resolució de conflictes.

Això ens permet aplicar, amb el nostre alumnat, ja des de ben petits, bons hàbits i conductes de no violència en la resolució pacífica de conflictes.

 

També ofertem una matèria optativa, a Educació Secundària, sobre Mediació, a través de la qual l'alumnat es pot formar en aquest aspecte i exercir com a mediador a la mateixa escola.

 

Disposem d'un servei estable de mediació, així com també d'un departament d'Orientació que ens poden oferir ajuda i servei en qualsevol moment al respecte.

 

L’Equip de Convivència, mediació i cultura de la Pau sempre resta a disposició de tota la comunitat educativa.

 

Estem elaborant el Projecte de mediació de centre: hem finalitzat tots els apartats referents al projecte de mediació i convivència de centre i acabant d’elaborar el Pla d’acció tutorial.

 

 

Els objectius principals són:

 

 • Promocionar la convivència al centre.
 • Proporcionar als professors materials per desenvolupar l’acció tutorial.
 • Realitzar una inclusió dels nous alumnes i  potenciar la relació tutor/a – grup.
 • Analitzar les relacions entre els alumnes.
 • Oferir recursos per a treballar els resultats dels sociogrames.
 • Educar als alumnes en els seus drets i deures.
 • Donar autonomia pel diàleg i el consens.
 • Educar en valors i en democràcia.
 • Unificar el grup i reforçar les relacions interpersonals.
 • Detectar conflictes i situacions latents però no visibles aparentment.

 

 

Les activitats principals que es duen a terme a llarg del curs són:

 

 • Primer dia de curs.
 • Activitats intergrupals.
 • Funcions del tutor/a.
 • Sortides de convivència.
 • Decàleg d’aula
 • Entrevistes amb les famílies.
 • Mesures de promoció de la convivència al centre.
 • Càrrecs d’aula.
 • Sociogrames conjuntament amb el Departament d’Orientació
 • Assemblees d’aula.

 

 

Les persones responsables del projecte són:

 

 • Sònia Sanfeliu.
 • Josep Tarragó.