En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Biblioteca Assistència

El formulari està disponible només de 6:00h a 16:00h.
Hora actual: 2021/10/26 6:35:19

Biblioteca Assitància

Podeu fer petició d'assitència a la biblioteca des de la web. Totes les peticions fetes fora de l'horari de 6:00h a 16:00h no son vàlides.


L' Escola


Horari de l'Escola

  • Dilluns - Divendres: 9am fins 18pm
  • Dissabte - Diumenge: Tancada
    
Loading Time: Base Classes  0.0130
Controller Execution Time ( Biblioteca / Index )  0.1056
Total Execution Time  0.1188
    
    
2,644,432 bytes
    
    
biblioteca
    
biblioteca/index
  :  j12zvz6i_l3stonnac   : 2  ()
0.0006   SELECT documentos.* 
            
FROM documentosdocumentos_rel_categorias 
            WHERE documentos
.ID=documentos_rel_categorias.iddoc AND documentos_rel_categorias.idcat=AND documentos.habilitado=
                        ORDER BY fecha DESC LIMIT 1 
0.0570   SELECT noticias.*, DATE_FORMAT(noticias.fecha,'%d/%m/%Y') as fechacursos.curso as cursoliteralnoticias_categorias.ID as idcategorianoticias_categorias.categoria as categoriaclases.ID as idclaseclases.clase as clase 
            FROM noticias
noticias_rel_categoriasnoticias_categoriasnoticias_rel_clasesclasescursos 
            WHERE noticias
.ID=noticias_rel_categorias.idnoticia AND noticias.ID=noticias_rel_clases.idnoticia 
            
AND noticias.curso=cursos.ID AND noticias_rel_categorias.idcategoria=noticias_categorias.ID AND noticias_rel_clases.idclasse=clases.ID 
            
AND noticias.habilitado=AND noticias.fecha '2021-10-26 04:35:19'
            
ORDER BY noticias.fecha DESC LIMIT 0,
    ()
    ()
    ()