En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Batxillerat

'Omplir de significat els nostres noms.'

'Mantingues la flama encesa.'

'Dóna la mà.'

'Caps ben fets més que caps ben plens'.

-Frases de Sta. Joana de Lestonnac

Aquests lemes, que són frases de Sta Joana de Lestonnac, inspiren part de la nostra proposta educativa encara avui en dia.


Què és el Batxillerat?
El batxillerat té per objectiu preparar l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Al nostre centre oferim les modalitats de:

Ciències i Tecnologia

S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics.

Humanitats i Ciències Socials

S’adreça a l’alumnat interessat amb les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

També oferim la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual a l'escola.

Veure més informació.

CURRÍCULUM

El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat, matèries optatives i el treball de recerca:

Matèries comunes:

Les cursen tots els alumnes i contribueixen a la formació general dels alumnes.

Matèries de modalitat:

S´escullen en funció de la modalitat triada i donen a l’alumnat una formació específica relacionada amb els estudis posteriors.

Matèries optatives

Completen el currículum de l´alumne.

Treball de recerca

És un treball d´investigació que desenvolupa les tècniques de recerca i ajuda a integrar els coneixements que l’alumne va adquirint durant l’etapa i desenvolupa la iniciativa, l’ordre i la constància.


També oferim:


 • Possible combinació de matèries de modalitat per tal que els alumne puguin cursar graus vinculats a diferents branques de coneixement.
 • Oferta de diferents matèries optatives com l’Economia, la Psicologia i la Sociologia i el Taller de llengües que amplia les competències lingüístiques per assolir un bon nivell gramatical i ortogràfic.
 • Sessions d’assessorament i guiatge per la realització i la defensa del Treball de Recerca, per part dels tutors i de persones especialistes.
 • Treballem altres projectes com, l’aprenentatge de la llengua anglesa i l’introducció de les noves tecnologies dins l’aula com a suport audiovisual.
 • Utilització de diferents metodologies per la motivació i l’aprenentatge.
 • Aules digitalitzades.
 • Sessions de treball individual per tal de resoldre els dubtes dels alumnes.
 • Sortides culturals i lúdiques.
 • Realització de les sessions d’Educació Física al Club Natació Lleida.
 • Bons resultats a les proves Proves d’Accès a la Universitat.

Horari intensiu de 8 h a 15 h segons modalitat. Possibilitat de dinar al centre.


TUTORIA
 • Acció tutorial individual i amb les famílies per tal d’establir un treball conjunt en la formació acadèmica i personal de l’alumnat.
 • Potenciar la maduresa i l´ autoestima dels alumnes.
 • Ajudar en la gestió del temps.
 • Fomentar l’autonomia i la capacitat de prendre decisions.
 • Orientació acadèmica i professional realitzada pels tutors juntament amb el departament d’orientació del centre..
 • Programes de prevenció de drogodependències, que tenen com a finalitat la potenciació de factors de protecció davant del consum de drogues i la prevenció de consum de tabac i alcohol.
 • Taller de nutrició i xerrades sobre dietes ben equilibrades.
 • Tallers i xerrades per part d´ experts per treballar relacions interpersonals, l’educació per l’afectivitat i les conductes saludables.