En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

El nostre projecte

'Omplir de significat els nostres noms.'

'Mantingues la flama encesa.'

'Dóna la mà.'

'Caps ben fets més que caps ben plens'.

-Frases de Sta. Joana de Lestonnac

El nostre projecte educatiu, com a punts importants i destacables, entre altres, proposa:

  • Educar d´acord amb una concepció cristiana de l´home, la vida i el món a partir d´una anàlisi del propi context per donar les mateixes oportunitats a tothom i que els alumnes desenvolupin totes les seves capacitats.
  • Presentar Sta. Joana de Lestonnac com a model d´educadors i d´educands.
  • Prioritzar “una formació de caps ben fets, més que ben plens” on l´alumne és el subjecte de la seva pròpia educació en el camí d´educar persones, tot potenciant la responsabilitat, el sentit crític, l'exigència i la qualitat en el sentit personal i també acadèmic.
  • Que cada alumne aprengui a construir una visió global dels fets i apropiant-se'ls amb sentit crític.
  • Optar per una metodologia oberta i flexible, que incorpora les innovacions didàctiques i pedagògiques per a una millora en la qualitat educativa.
  • Afavorir el diàleg entre cultures i acollir la diversitat com un mitjà d´enriquiment per a les persones.
  • Potenciar l´autoestima i el creixement de l´alumne i del grup.
  • Promoure una formació social que ensenyi a l´alumne aprendre a conviure amb les diverses situacions socials, amb multiplicitat d´ambients, així com amb la diversitat del grup. En aquest sentit, intentem educar en els valors del compromís personal que els esperoni a la transformació de la societat per fer-la més humana i més justa.
  • Enfocar la nostra acció educativa més enllà de l'aula i de l'horari lectiu, mitjançant les activitats extraescolars lúdiques, esportives i culturals.