En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Orientació i diversitat - Departament

Individualitzar, personalitzar el seguiment i tractament en l’aprenentatge i creixement de cada alumne, d’acord sempre amb les seves característiques.


L'atenció a la diversitat

La diversitat és un element real i existent a totes les aules, totes les escoles i totes les societats.

Per tal d’atendre aquesta realitat de la millor manera, cal individualitzar i personalitzar el seguiment i tractament en l’aprenentatge i creixement de cada alumne, d’acord amb les seves característiques.

Comptem amb un Departament d’orientació propi del centre, amb un equip humà format per una psicòloga i una psicopedagoga.

Aquest equip treballa de forma conjunta i coordinada amb els docents i la direcció de l’escola, així com també amb les famílies.

A l’escola es treballa la diversitat, en petit grup de reforç, ampliació i atencions individualitzades, sempre atenent les necessitats específiques de cada cas.


A partir de les demandes familiars i/o del mateix equip docent, el Departament d’Orientació de l’escola:

  • Observa i diagnostica les necessitats de cada alumne.
  • Proposa pautes d’actuació, tant a casa com a l’escola, per treballar les dificultats diagnosticades.
  • Realitza un seguiment al llarg de tot el curs escolar, tant a nivell familiar com acadèmic, de forma conjunta amb la família i la tutora.
  • Deriva, coordina i orienta assessoraments o organismes exteriors.
  • Resta a disposar per a qualsevol assumpte relacionat.

El Departament d’orientació de l'escola està format per dos professionals:

Albert Esteban, psicòleg.

Sònia Sanfeliu, psicopedagoga.