En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Primària

'Omplir de significat els nostres noms.'

'Mantingues la flama encesa.'

'Dóna la mà.'

'Caps ben fets més que caps ben plens'.

-Frases de Sta. Joana de Lestonnac

Aquests lemes, que són frases de Sta Joana de Lestonnac, inspiren part de la nostra proposta educativa encara avui en dia.


Què és l'educació Primària?
L’educació primària és una etapa escolar que comprèn sis cursos acadèmics, des dels sis als dotze anys, i té caràcter obligatori.


Cicle inicial, de 6 a 8 anys.

Cicle mitjà, de 8 a 10 anys

Cicle superior, de 10 a 12 anys

Els alumnes s’incorporen al cicle inicial d’educació primària l’any que compleixen els sis anys.

QUIN SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?

Partint dels coneixements adquirits a l’Educació Infantil, es treballa per aconseguir el nivell adequat de competències bàsiques necessari per a la incorporació a l’Educació Secundària:

Inicien l’etapa llegint i escrivint frases, petits textos, contes... per acabar llegint i escrivint tot tipus de textos que els permetran comunicar-se millor amb la societat que els envolta.

També comencen fent petites sumes i restes, per acabar parlant de fraccions, múltiples, divisors... tot plegat els ajudarà a resoldre senzills problemes de la vida quotidiana.

En l’àrea de medi amplien progressivament els seus coneixements de l’entorn, des del que és més proper al més llunyà.

A les cLasses de plàstica potencien la seva vessant més artística i creativa.

Amb la música experimenten sensacions i descobreixen ritmes; canten, ballen... i fins i tot alguns composen i actuen des de la petita orquestra de l’escola i la coral.

L’educació física els permet alliberar-se tot fent salts, girs, tombarelles... fins arribar a conèixer la majoria dels esports, tot fomentant el treball en equip i la companyonia.

Pel que fa a l’anglès, comencen aprenent vocabulari de l’entorn més proper fins arribar a fer petits escrits i establir breus converses de temes quotidians.

S’inicien en les tecnologies de la informació i la comunicació com a suport del seu aprenentatge.

Per tal de formar persones sensibles, reflexives i solidaries envers la societat canviant que ens envolta, fomentem l’adquisició de valors cristians des de la figura de Jesús com a amic.

COM ELS ACONSEGUIM?
 • Desenvolupant hàbits d’autonomia i esforç personal.
 • Respectant les diferències individuals i els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Oferint una atenció personalitzada des de la tutoria.
 • Orientant i donant suport específic a aquells alumnes que ho necessiten des del Departament d’Orientació i Diversitat de l’escola..
 • Fomentant el treball individual i el treball en equip.
 • Estimulant les capacitats pròpies de cada alumne.
 • Creant un ambient escolar que afavoreixi el sentit de pertinença a la comunitat escolar.
 • Col•laborant mútuament família i escola a fi establir el diàleg i la complicitat necessaris per aconseguir un objectiu comú, educar persones.
DE QUÈ DISPOSEM?

EQUIP HUMÀ

 • 17 mestres especialistes en educació primària
 • 2 mestres especialistes en llengua anglesa
 • 1 especialista en educació física
 • 1 mestre especialista en educació musical
 • 1 psicòloga
 • 1 psicopedadoga
RECURSOS MATERIALS
Disposem de: Biblioteca, aula TIC, sala d’audiovisuals, sala d’actes, laboratori, aula de tecnologia, aules per desdoblaments, menjador, cuina pròpia, gimnàs, esbarjo amb pista poliesportiva de futbol sala, bàsquet, handbol...
RECURSOS DE L’ENTORN

Participació en activitats culturals de la ciutat.

Participació en activitats educatives organitzades per l’IME (Institut Municipal d’Educació) dirigides a completar diversos aspectes del currículum.

Realització de cursos de natació en entitats properes a l’escola.