En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Òrgans de govern

Òrgans de Govern


Actualment, els òrgans de govern de la Cooperativa estan formats per:


 1. CONSELL RECTOR

  President:
  Sr. Ramon Cortés Torrentó.

  Vicepresidenta Primera:
  Sr. Blanca Ascón Mena.

  Vicepresident Segon:
  Sr. David Català Puell.

  Tresorera:
  Sra. Montse Mateu Otín.

  Secretària:
  Sra. Blanca Ascón Mena.

  Consellera:
  Sra. Mariona González Farré.

  Consellera:
  Sra. Cristina Quílez Huerva.

  Conseller:
  Sr. Toni Tarruella Boleda .

  Conseller:
  Sr. Juan Casanovas Sandoval.

  Consellera:
  Sr. Inés Rúbies Boira.

  Consellera:
  Sr. Noemí Martínez Braseros.


 1. INTERVENTORS DE COMPTES

  Sr. Sergio Rodríguez Clariana.
  Sr. José Banzo Rodríguez.
  Sr. Francesc Xavier Soca Filella.
 2. ÒRGAN DE DIRECCIÓ

  Direcció gerent:
  Sr. Lluís Clua Miquel.

  Adjunt a direcció gerent:
  Sr. Juan Campillos Díaz.

  Director docent:
  Sr. Josep Tarragó Garròs.Poden contactar o adreçar-se al Consell Rector de la Cooperativa.

Agrairem els seus dubtes, propostes o suggeriments, i mirarem de donar-hi resposta.

consellrector@lestonnaclleida.cat

Per a una major eficiència i seguiment de la gestió de l'escola, el Consell Rector de la Cooperativa s'organitza en comissions de treball, segons l'ambit.


 • Comissió de menjador:

 • Sra. Mariona González Farré.
  Sr. Juan Casanova Sandoval.
  Sra. Inés Rúbies Boira.


 • Comissió docent.

 • Sra. Blanca Ascón Mena.
  Sr. David Català Puell.
  Sr. Ramón Cortés Torrentó.


 • Comissió jurídica.

 • Sra. Blanca Ascón Mena.
  Sra. Noemí Martínez Braseros.


 • Comissió d'activitats extraescolars.

 • Sra. Cristina Quílez Huerva.
  Sra. Noemí Martínez Braseros.
  Sra. Mariona González Farré.
  Sr. Juan Casanova Sandoval.


 • Comissió de comunicació.

 • Sr. Ramón Cortés Torrentó.
  Sr. Toni Torruella Boleda.


 • Comissió d'obres i instal·lacions.

 • Sr. Ramón Cortés Torrentó.
  Sra. Montse Mateu Otín.
  Sra. Inés Rúbies Boira.


 • Comissió econòmica.

 • Sra. Montse Mateu Otín.
  Sra. Cristina Quílez Huerva.
  Sr. Ramón Cortés Torrentó.


 • Comissió social.

 • Sr. Toni Torruella Boleda.
  Sr. Ramón Cortés Torrentó.
  Sr. David Català Puell.


 • Comissió de personal d'administració i serveis.

 • Sra. Montse Mateu Otín.
  Sra. Cristina Quílez Huerva.
  Sr. David Català Puell.


 • Comissió pastoral.

 • Sra. Mariona González Farré.
  Sra. Inés Rúbies Boira.