En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Etapes educatives

'Omplir de significat els nostres noms.'

'Mantingues la flama encesa.'

'Dóna la mà.'

'Caps ben fets més que caps ben plens'.

-Frases de Sta. Joana de Lestonnac

Aquests lemes, que són frases de Sta Joana de Lestonnac, inspiren part de la nostra proposta educativa encara avui en dia.

EDUQUEM PER SER
 • Persones sensibles i creatives.
 • Persones critiques i autònomes.
 • Persones amb el desig de créixer en el respecte a tots i a tot el que els envolta.
 • Persones amb capacitat d’adaptació als nous reptes socials.
 • Persones que valoren l’esforç i el treball ben fet.
 • Persones que viuen el dia a dia amb l’alegria que suposa el conviure i compartir.

EDUQUEM PER CONÉIXER
 • Des de l’aprenentatge significatiu, motivant el desig per aprendre.
 • Ajudant l’alumne a fer un treball reflexiu, comparant, classificant i obtenint conclusions.
 • Respectant les capacitats i els interessos dels nostres alumnes.
 • Optant per una metodologia oberta i flexible.
 • Incorporant innovacions didàctiques per una millora constant en la qualitat educativa.
 • Aconseguint una sòlida preparació intel•lectual i així accedir als estudis superiors o al món del treball.

EDUQUEM PER FER
 • De l’escola un espai on els nostres alumnes es sentin acompanyats en el seu procés de creixement individual i en grup.
 • Dels nostres alumnes ciutadans d’un nou món inspirat en els valors fonamentals de la cultura de la pau.
 • De les eines de formació utilitzades a l’escola un equipatge imprescindible per actuar en la societat com a adults responsables.

EDUQUEM PER CONVIURE
 • Creant un clima de respecte i tolerància.
 • Entenent la diversitat com a font de riquesa.
 • Fent del diàleg una eina imprescindible.
 • Sensibilitzant els nostres alumnes envers les necessitats de l’entorn.
 • Preparant persones compromeses i disposades a donar la mà a qui ho necessiti.
 • Organitzant activitats que potenciïn la relació família-escola

Més informació