En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Escola multilíngüe

La nostra escola es caracteritza també per l'aplicació dels idiomes al currículum establert.

A més a més de les llengües catalana i castellana, i el tractament de la llengua francesa, és la llengua anglesa la que destaca pel seu especial tractament curricular.

 

A l’etapa d’Educació infantil s’introdueix la llengua anglesa mitjançant cançons, danses i jocs. Al llarg de l’ensenyament-aprenentatge es pretén fer una aproximació de la cultura anglesa per tal que els nens i nenes es familiaritzin amb aquesta.

Així doncs, per exemple, el Good Morning o Good Afternoon permeten treballar les rutines i hàbits d’aula com seria l’observació del temps, els dies de la setmana, els colors o els números. A més, hi ha una alternança amb altres temes que es tracten com els animals, la família, la roba o el cos humà.

 

Pel que fa a Educació primària, al Cicle Inicial els alumnes realitzen tres sessions setmanals d’anglès, una d’elles dividint el grup. En canvi, al Cicle Mitjà i al Cicle Superior s’imparteixen quatre sessions setmanals, una de les qual amb el grup desdoblat. D’aquesta manera, gràcies als desdoblaments podem incidir molt més en un dels objectius més importants d’una llengua com és la competència oral. El nostre projecte té com a nom : “Let’s Talk in English!”

 

L’escola, amb la col.laboració de Cambridge ESOL, proposa també exàmens per a alumnes més joves: els Young Learners (“joves aprenents”).Aquests exàmens poden ser del nivell Starters (“els que comencen”), Movers (“els que avancen”) i Flyers (“els voladors”). Examinadors externs formats i autoritzats per Cambridge ESOL garanteixen la millor aplicació d’aquests exàmens, que han estat desenvolupats per avaluar el coneixement de la llengua anglesa dels nens entre 7 i 12 anys i per a reforçar-ne l’aprenentatge.

 

A Educació secundària i Batxillerat s’implementa l’ús d’ordinadors de 1r a 4t, completant així el procés de digitalització

Optem per l’us del llibre o llibre d’exercicis digital , així com per utilitzar un seguit de recursos digitals (correu electrònic, plataforma Eleven - fòrums i blogs, eines col·laboratives (google.docs), presentacions digitals (glogster, prezi), i potenciar el blog del departament d’anglès de l’escola.

 

Al Batxillerat   es continua treballant activitats de comprensió escrita (reading books, newspapers, magazines…), activitats de comprensió i expressió oral ( roleplaying, pairwork,..) d’expressió: how to write, compositions, projects, ... i es continua reforçant la gramàtica I el vocabulari.

 

L’escola, per compte propi i com a aposta per la vessant d'expressió i comprensió oral, disposa d’un auxiliar de conversa per donar un cop de mà en treballs de grup, per parelles, preparació d’exposicions orals; pot augmentar la incidència en la llengua oral a través de petits diàlegs, jocs de taula, petites lectures; pot col.laborar en l’elaboració de materials, pot enregistrar textos, pot participar en les activitats musicals, teatrals, esportives… i pot estimular la competència comunicativa només amb la seva presència activa.

 

Els objectius principals són:

  • Aconseguir parlants plurilíngües competents.
  • Treballar el desenvolupament de les competències comunicatives, lingüístiques i audiovisuals de l’alumnat per a l’assoliment i domini progressiu de la llengua anglesa.
  • Implicar les famílies en el projecte multilingüe més enllà de l’acció educativa de l’aula, mitjançant activitats específiques (exemple, la setmana anglesa, xerrades, blog de l’escola,...) i activitats extraescolars.
  • Fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa en el marc de l’aprenentatge global curricular com a competència comunicativa transversal.
  • Afavorir els petits grups per aprofundir en la comunicació oral (projecte “Let’s Talk in English!” i auxiliar de conversa).


Projecte lingüístic de centre.