Els donem la benvinguda al lloc web del centre educatiu
Lestonnac L'Ensenyança de Lleida.

Els convidem a passejar i conèixer els diferents apartats etapes projectes
de la nostra escola.

El nostre objectiu és educar persones, mitjançant un treball el més personalitzat possible. El nostre projecte educatiu acompanya els alumnes en tota la seva formació des de l'educació infantil fins a l'entrada a la universitat.

L'escola...

en un cop d'ull.

Pot fer una visita interactiva per la nostra escola i conèixer tots els racons per mitjà del sistema de visita en 360º.

Comença el tour!

Els nostres projectes són divertits educatius per al nostre alumnat...

Intentem educar en els valors del compromís personal que els esperoni a la transformació de la societat per fer-la més humana i més justa.


Educar d'acord amb una concepció cristiana de l'home, la vida i el món a partir d'una anàlisi del propi context.

Presentar Sta. Joana de Lestonnac com a model d'educadors i d'educands.

Prioritzar una formació de 'caps ben fets, més que caps ben plens' on l'alumne és el subjecte de la seva pròpia educació.

Que cada alumne aprengui a construir una visió global dels fets i apropiant-se'ls amb sentit crític.

Optar per una metodologia oberta i flexible, que incorpora les innovacions didàctiques i pedagògiques.

Afavorir el diàleg entre cultures i acollir la diversitat com un mitjà d'enriquiment per a les persona.

Formació social que ensenyi a l'alumne aprendre a conviure amb les diverses situacions socials, multiplicitat d'ambients, i la diversitat del grup.

Potenciar l'autoestima i el creixement de l'alumne i del grup.

Enfocar la nostra acció educativa més enllà de l'aula i de l'horari lectiu, mitjançant les activitats extraescolars lúdiques, esportives i culturals.