En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Escola digital amb Pla de noves tecnologies

Un dels objectius del nostre Projecte és adaptar les metodologies d’ensenyament als nous reptes tecnològics, introduint les TIC a l’aula i fomentant un canvi en la manera d’ensenyar i aprendre, basat en la construcció de l’aprenentatge per part de l’alumne.

 

El nostre centre va decidir incorporar les eines TIC a tota l’escola. D’aquesta manera alumnes i mestres podien extraure el màxim profit de totes les avantatges que aquests recursos TIC ofereixen.

 

La instal·lació d’una PDI, o senzillament una pissarra on projectava un canó projector i altaveus.  Tot plegat permet treballar tant amb tot el grup classe, com per petits grups o individualment amb la incorporació al projecte de l’1X1 o el 2.0 posterior.

 

 

Els objectius principals són:

 

 • Usar l’ordinador com a eina pedagògica
 • Aprendre a utilitzar les eines informàtiques mitjançant activitats curriculars.
 • Emprar les TIC per facilitar la comunicació família – escola
 • Preservar la comunicació presencial
 • Conèixer el nou paradigma educatiu que incorpora les implicacions de les TIC en el procés ensenyament-aprenentatge i en la gestió del centre
 • Millorar la relació que tenen els professors de l’escola vers les TIC
 • Oferir suport i acompanyament didàctic i pedagògic al professorat que participa en el projecte.
 • Garantir que tots els alumnes en acabar l'ensenyança obligatòria dominin la competència digital"> 
 • Digitalitzar les aules de l’escola
 • Realitzar l'inventari dels recursos tecnològics (maquinari, programari) disponibles en el centre.

 

 

Les activitats principals que es duen a terme al llarg del curs:

 

 • Implementació de les pdi i els canons a les aules
 • Presentacions de materials curriculars
 • Comunicar incidències, notes... a les famílies
 • Preparació de jocs educatius
 • Realització de webquests o caceres del tresor
 • Participar en projectes col·laboratius
 • Preparació de seqüències didàctiques
 • Simulació de processos físics, químics...
 • Treballar amb llibres digitals
 • Personalitzar continguts per als alumnes amb diversitat.

 

 

El fet de considerar-nos escola digitalitzada, amb un Pla propi de noves tecnologies ens situa en una perspectiva capdavantera respecte a l'ús i la incorporació de les noves tecnologies al dia a dia del funcionament de l'escola, tant en la part docent o acadèmica, com en la administrativa o de gestió.

Com en els darrers anys, l’escola continua renovant el parc tecnològic amb la compra constant i progressiva de material informàtic o tecnològic.

 

 

En aquest aspecte, la nostra escola:

 

 • Disposa d'un tècnic informàtic i de gestió propi.
 • Disposa de xarxa wi-fi a la totalitat del centre.
 • Disposa de lloc web propi, nou.
 • Disposa de plataforma digital educativa Alèxia web per a famílies, alumnat i professorat.
 • Disposa de dues aules d'informàtica totalment equipades.
 • Disposa d'un Pla propi de Programa 1x1 a tota l'Educació Secundària.
 • Disposa de projectors i pantalles a totes les aules, totalment equipades i preparades, d'Educació Secundària i Batxillerat.
 • Disposa d'ordinadors portàtils i netbooks per al professorat.
 • Disposa de diverses aules audiovisuals.
 • Disposa de mestres i professors per a impartir l'assignatura de TIC.
 • Disposa de les llicències oficials i pertinents de programari i software.
 • Disposa de contracte PUE per a impartir formació, certificacions i projectes educatius de forma regulada.
 • Disposa d'un ordindor a cada aula d'Educació Infantil.
 • Disposa d'un inventari molt complet de parc informàtic i tecnològic repartir per tota l'escola.
 • Disposa de Pla de comunicació per tal d'informar i comunicar-se amb les famílies i alumnat.
 • Incorpora l'entrada de la línia de fibra òptica per tal de subministrar el senyal d'internet el centre.
 • Converteix les noves tecnologies en una eina aplicada a moltes assignatures.
 • Creu en l'aplicació i beneficis de les TIC en l'educació.
 • Aposta per ser pionera i mostrar-se receptiva amb totes les propostes didàctiques, de forma gradual i adaptada a cada edat.

 

 

La persona responsable és:

 

 • Ramon Grañó.