En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Escola formadora d'estudiants en pràctiques

Des de fa anys, la nostra escola és centre formador d’estudiants en pràctiques. 

Aquest és un compromís i una tradició àmpliament arrelada al centre.

 

 

A través de convenis i contractes amb diferents universitats i altres centres educatius, la nostra escola acull, acompanya i avalua diferent i variat tipus d’alumnat practicant, com poden ser alumnat de diferents especialitats de Mestre, de Màster (Post-Grau) de Retitulació, de Psicopedagogia o de Graus, entre els més habituals.


 

 

Els objectius principals són:

 

 • Establir bones relacions interpersonals
 • Acollida, acompanyament, seguiment dels alumnes
 • Treball en equip
 • Participació de totes les  activitats del centre
 • Possibilitar el diàleg entre les experiències i els aprenentatges realitzats.
 • Orientar l’estudiant per a l’autonomia i responsabilitat
 • Ajudar l’estudiant en la producció de coneixement i en l’adquisició de competències.
 • Definir el projecte personal i professional de l’estudiant.
 • Orientar per a la inserció professional dels estudiants.

 

 

Les activitats principals que es duen a terme al llarg del curs són:

 

 • Reunions periòdiques amb la Universitat de Lleida.
 • Contactes amb els responsables dels alumnes.
 • Acollida, acompanyament i seguiment.
 • Treball  en equip.
 • Participació de totes les activitats del centre.
 • Seguiment, acompanyament i avaluació de l’alumnat practicant.

 

 

La persona responsable del projecte és:

 

 • Judit Escolar.