En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Escola Lic

La voluntat del projecte LIC consisteix a fer  tasques d’assessorament, formació i acompanyament al centre i al professorat de les diferents etapes educatives sobre els tres eixos LIC ( Llengües, cohesió social i interculturalitat).

 

 

Els objectius principals són:

 

 • Assessorar el centre i acompanyar en la formació del professorat per tal de consolidar la llengua catalana com a eina de cohesió social en el marc d’un projecte d’escola plurilingüe.
 • Facilitar recursos i estratègies perquè l’alumnat assoleixi una bona competència comunicativa en llengua catalana, d’acord amb els objectius que estableix el currículum.
 • Assessorar al professorat en l’actualització de les metodologies innovadores, les estratègies i els recursos didàctics inclusius en l’ensenyament de les llengües per tal d’afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat.
 • Donar suport als Projectes Educatius de Llengües Estrangeres (PELE).
 • Col·laborar, impulsar i donar suport a totes les iniciatives que reconeguin els valors de la diversitat cultural i lingüística de l’alumnat i les seves famílies.
 • Donar suport als centres en l’actualització i desplegament del Projecte de Convivència.
  Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat per evitar qualsevol tipus de marginació.


Les activitats principals que es duen a terme al llarg del curs són:

 

 • Cursos de formació
 • Correcció de documents
 • Preparació de materials cara al treball amb alumnes nouvinguts
 • Preparar activitats conjuntament amb l’equip psicopedagògic del centre que ajudin a tots aquells alumnes amb diversitat lingüística
 • Campanyes que ajudin a la inclusió social
 • Participació en activitats conjuntament amb el departament de llengües estrangeres.

 

 

La persona responsable és:

 

 • Ramon Grañó.