En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web. Més informació utilització de cookies

Òrgans de govern

Òrgans de Govern


Actualment, els òrgans de govern de la Cooperativa estan formats per:

1. CONSELL RECTOR

President:

Sr. Víctor Borjabad Bellido.

Vicepresident Primer:

Sr. Joan Farrés Riera.

Tresorera:

Sra. Montse Mateu Otín.

Secretària:

Sra. Mireia Barrufet Goñi.

Consellera

Sra. Mariona González Farré.

Conseller:

Sr. Xavier Sangenís Campos.

Consellera

Sra. Blanca Ascón Mena.

Conseller:

Sr. Ramon Cortés Torrentó..

Conseller:

Sr. Sergio Ortega Bonilla.


2. INTERVENTORS DE COMPTES

Sr. Antonio Cámara Serrano.

Sr. David Simó Pérez.

Sra. Cristina Quílez Huerva.

3. ÒRGAN DE DIRECCIÓ

Direcció gerent:

Sr. Lluís Clua Miquel.

Director docent:

Sr. Josep Tarragó Garròs.


Poden contactar o adreçar-se al Consell Rector de la Cooperativa.

Agrairem els seus dubtes, propostes o suggeriments, i mirarem de donar-hi resposta.

consellrector@lestonnaclleida.cat

Per a una major eficiència i seguiment de la gestió de l'escola, el Consell Rector de la Cooperativa s'organitza en comissions de treball, segons l'ambit.


Comissió docent.

Comissió de l'espai de migdia, menjador i cuina.

Comissió jurídica.

Comissió de comunicació.

Comissió econòmica.


Comissió d'activitats extraescolars (idiomes, culturals, de lleure, ...).

Comissió d'activitats esportives extraescolars.

Comissió d'obres i instal·lacions.