En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web. Més informació utilització de cookies

Òrgans de govern

Òrgans de Govern


Actualment, els òrgans de govern de la Cooperativa estan formats per:

1. CONSELL RECTOR

President:

Sr. Francesc Miralles Niubó.

Vicepresident Primer:

Sr. Joan Farrés Riera.

Tresorer:

Sr. Marcel Falcó Vallés.

Secretària:

Sra. Mireia Barrufet Goñi.

Consellera

Sra. Montserrat Parra Alba.

Conseller:

Sr. Xavier Sangenís Campos.

Consellera

Sra. Blanca Ascón Mena.

Conseller:

Sr. Manel Ros Biosca.

Conseller:

Sr. Sergio Ortega Bonilla.


2. INTERVENTORS DE COMPTES

Sr. Antonio Cámara Serrano.

Sr. Víctor Borjabad Bellido.

Sra. Montse Mateu Otín.

3. ÒRGAN DE DIRECCIÓ

Direcció gerent:

Sr. Lluís Clua Miquel.

Director docent:

Sr. Josep Tarragó Garròs.


Poden contactar o adreçar-se al Consell Rector de la Cooperativa.

Agrairem els seus dubtes, propostes o suggeriments, i mirarem de donar-hi resposta.

consellrector@lestonnaclleida.cat

Per a una major eficiència i seguiment de la gestió de l'escola, el Consell Rector de la Cooperativa s'organitza en comissions de treball, segons l'ambit.


Comissió docent:

Sr. Francesc Miralles.

Sr. Xavier Sangenís.

Sra. Montse Parra.

Sr. Manel Ros.

Comissió de l'espai de migdia, menjador i cuina:

Sr. Joan Farrés.

Comissió jurídica:

Sr. Francesc Miralles.

Sra. Mireia Barrufet.

Comissió de comunicació:

Sr. Sergio Ortega.

Comissió econòmica:

Sr. Francesc Miralles.

Sr. Marcel Falcó.

Comissió d'activitats extraescolars (idiomes, culturals, de lleure, ...):

Sra. Blanca Ascón.

Comissió d'activitats esportives extraescolars:

Sr. Sergio Ortega.

Comissió d'obres i instal·lacions:

Sra. Mireia Barrufet.

Sr. Sergio Ortega.

Sr. Joan Farrés.

Sr. Marcelo Falcó.