En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Escola amb biblioteca

El servei de biblioteca de l'escola s'ofereix de manera gratuïta, de dilluns a dijous, en horari de 17.30 hores a 19.00 hores.

És un servei adient per a l'alumnat a partir de tercer d'Educació Primària.

 

La biblioteca escolar vol esdevenir també un centre de recursos integrat plenament en les pràctiques educatives d’aula i de la nostra escola.

El servei de biblioteca resta obert a partir del mes d'octubre.

 

A més a més d'aquest servei escolar, la nostra escola vetlla per l'aplicació pedagògica de la biblioteca com a eina, espai i instrument per a l'aprenentatge d'hàbits de lectura, silenci, reflexió i estudi.

 

El nostre alumnat visita amb regularitat l'espai de la biblioteca de l'escola per tal de realitzar activitats pedagògiques relacionades amb el desenvolupament del currículum, especialment les llengües, per tal que es vagi acostumant i familiaritzant amb aquest espai i tot el que això comporta.


Amb el Pla d'Impuls a la Lectura que comencem a dur a terme a l'escola, la Biblioteca pren un paper cada cop més important.

 

 

Els objectius principals són:

 

 • Activar la biblioteca escolar per tal d’integrar-la a l’aula com a eina complementària i com a centre d’informació i recollida de dades per tal d’ajudar a desenvolupar el currículum des d’una perspectiva innovadora.
 • Promocionar el pla d’animació a la lectura mitjançant estratègies lúdiques i motivadores.
 • Aprendre a respectar el silenci.
 • Convertir la Biblioteca en un lloc d’investigació i formació.
 • Proporcionar als alumnes i als professors recursos tant recreatius com formatius.
 • Treballar un projecte de lectura per fomentar l’hàbit lector i millora de l’expressió i de la fluïdesa verbal per part de l’alumnat.
 • Realitzar les tasques encomanades pels mestres durant el dia.
 • Lectura a la biblioteca.
 • Préstec de llibres.
 • Consultar informació.

 

 

Els serveis principals són:

 

 • Sala de lectura. Dedicada a l’estudi i a la consulta de documents bibliogràfics.
 • Informació bibliogràfica. El personal bibliotecari facilita la informació per a la utilització dels serveis i seccions..
 • Préstec a domicili. Permet que l’alumnat pugui endur-se llibres a casa durant un període limitat de temps.
 • Accés a base de dades i cerca d'informació.
 • Accés a Internet.

 

 

Les normes de funcionament i comportament són:

 

 • Es treballarà en silenci, respectant així els companys/es i el monitor/a, encara que s’estigui fent un treball en grup per tal de mantenir un ambient d'estudi i treball.
 • No es permet entrar beguda ni menjar a la biblioteca.
 • S’ha d’arribar abans de les 17:45.
 • Els llibres i documents de la biblioteca s'han de tractar bé evitant doblegar o trencar pàgines.
 • És molt important que els llibres estiguin ben ordenats per això cal deixar-los un cop utilitzats al taulell de l'entrada per tal que el bibliotecari/a els ordeni.
 •  L'ordinador es podrà utilitzar sempre que l'alumne dugui a secretaria una autorització signada pel professor.
 • El document d’autorització s’haurà de portar a porteria abans de les 15:30.
 • No es podran anotar més de dos alumnes per paper (ja que cada paper correspon a un ordinador i a cada ordinador hi pot haver un màxim de dos alumnes).
 • El servei de préstec és de dues setmanes com a màxim .
 • Les enciclopèdies, diccionaris i atles no es deixen en préstec.