En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Llibres cooperatius

La finalitat d’aquest Pla és facilitar a l’alumnat, mitjançant el sistema de préstec o cessió, llibres de text i de lectura de les diferents àrees.Des de fa uns cursos, l'escola disposa d'un Pla propi de reutilització de llibres i aprofitament de material escolar.

A través de la gestió d'una empresa externa al centre, Iddink. s'ofereix la possibilitat de comprar o vendre llibres cooperatius o reutilitzats, anomenats Ecobooks, amb unes condicions que ofereixen força avantatges. Per altra banda, també s'ofereix la possibilitat d'aquirir material o llibres de text del tot nous de la forma més tradicional o habitual. Aquest programa s'aplica a Educació secundària i Batxillerat, de moment.

Objectius específics:

  • Educar per al consum racional i sostenible; eix transversal en el nostre projecte educatiu com a Escola Verda.
  • Fomentar la cooperació entre l’alumnat i les famílies.
  • Fomentar la capacitat de compartir i de respecte de materials d’ús comú.
  • Afavorir la cohesió social i reduir d’alguna manera les despeses familiars.
  • Millorar la cultura del reciclatge amb la reutilització dels recursos.
  • Augmentar i millorar els recursos didàctics i educatius.

Altres llibres, no obstant, formen part del romanent de la pròpia escola i s'utilitzen de forma cooperativa, sense haver-los de costejar per part de les famílies de forma anual. Alguns llibres de lectura i cert material escolar de les aules formen part d'aquest pla de reutilització. Altres llibres de text de cada curs, que queden especificats en la butlleta de comanda i reserva del mes de juliol, també formen part d'aquest Pla endegat per l'escola.

A continuació, us oferim els accessos als documents o enllaços web per tal de poder tenir més informació.


Per altra banda, us facilitem la informació referent als llibres de text utilitzats a l'escola per al curs 2023-2024. En aquest cas:

A Educació infantil, se subministren directament des de l'escola.
A Educació primària, se subministren directament des de l'escola prèvia comanda, o es poden adquirir per compte propi.
A Educació secundària i Batxillerat, se subministren a través de la gestió de Iddink, explicada anteriorment, o es poden adquirir per compte propi.